Kontakt

Norra Västmanlands Samordningsförbundet är ombildat till ett läns-Samordningsförbund. Från och med den 1 januari 2024 har Västmanland ett Samordningsförbund:
Kontakt – Samordningsförbundet Västmanland (samordningvastmanland.se)