Hälsoinsatser för utrikesfödda

Inom projekt ”Hälsoinsatser för nyanlända”, med Region Västmanland som projektägare, har man identifierat vikten av att öka kunskapen och kompetensen kring hälsa för grupper av personer som kommit till Sverige från andra länder. Genom att införa och säkerställa ett hälsoperspektiv får människor bättre förutsättningar för etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Norra Västmanlands Samordningsförbund och Region Västmanland har arrangerat en utbildning för medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med utrikesfödda personer och som vill få kunskap och kvalitetssäkrat material om att ge basal hälsoinformation med fokus på levnadsvanor.

Du kan hämta bildspel med talarmanus här: