Insatser i samverkan

En röd tråd

Den röda tråden i all verksamhet som förbundet stödjer handlar om att förbundets målgrupper ska få det samlade stöd de behöver i sin rehabilitering mot ökad arbetsförmåga. Genom en ökad grad av samarbete mellan professionella från de olika myndigheterna i regionen och ett brett utbud av insatser och aktiviteter kan personerna får just det stöd de behöver – rätt insatser i rätt tid.