Grönkvist

Grönkvistprogrammet syftar till förbättrad livskvalitet och hälsa genom att inspirera deltagare i insatser till att få koll på sin privatekonomi, bli medvetna om sina prioriteringar och att bli mer medvetna konsumenter.

Metoden grundar sig på lättsamma, praktiska moment varvat med teori. Grönkvist är en folkhälsointervention framtagen inom Region Västmanland. Programmet har via uppföljning, i samarbete med Mälardalens högskola, visat sig bidra till minskad ekonomisk stress.

Från år 2021 är materialet digitalt och du kan läsa mer på https://www.gronkvist.nu/

För mer info

Kontakt – Samordningsförbundet Västmanland (samordningvastmanland.se)