Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbundet är ombildat till ett läns-Samordningsförbund.
Från och med den 1 januari 2024 har Västmanland ett Samordningsförbund:
Samordningsförbundet Västmanland.