Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund ger stöd för att utveckla rehabiliteringssamverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland samt kommunerna i Fagersta, Hallstahammar, Norberg, Sala, Skinnskatteberg och Surahammar.

Hembygdsgården i Surahammar.

Mötesplatser och utbildningar

Samordningsförbundet arrangerar och finansierar gemensamma mötesplatser i form av konferenser, workshops och utbildningar för chefer, anställda och förtroendevalda hos medlemmarna. Syftet är att skapa kunskap och förståelse för varandras uppdrag och arbetssätt samt att främja nätverksbygge.

Försommargrönska

Varför samordningsförbund?

Samordningsförbundet är en möjlighet för att utveckla och förbättra samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet – staten, vården och kommunerna. Syftet är att personer med behov av samordnade insatser ska få bättre hälsa och komma närmare egen försörjning. Samordningsförbundets insatser ska stödja personer till Innanförskap.

Stöttning av en björk.

Insatser i samverkan

När personer har komplexa behov av rehabiliteringsstöd behöver myndigheterna samordna sina insatser. Det kan ske genom att myndigheterna skapar gemensamma arbetslag. Det kan också ske genom gemensam information om var personer kan få rätt stöd.

Våra förbundsmedlemmar

Förbundsmedlemmar - Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Försäkringskassan, Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun och Surahammars kommun.

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland samt kommunerna i Fagersta, Hallstahammar, Norberg, Sala, Skinnskatteberg och Surahammar.