Om oss

Genom att slå ihop resurser och kunnande kan myndigheter ge bättre stöd till människor som av olika skäl står utanför arbetslivet. Sådan samverkan sker i Samordningsförbund. De deltagande myndigheterna finansierar tillsammans verksamheten – det kallas finansiell samordning (Finsam).

Norra Västmanlands Samordningsförbund bildades 2005-09-01. Medlemmarna består av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Fagersta kommun, Norbergs kommun, Skinnskattebergs kommun, Sala kommun, Surahammars kommun och Hallstahammars kommun.

Förbundsmedlemmarnas loggor
Förbundsmedlemmarnas loggor