Om oss

Genom att slå ihop resurser och kunnande kan myndigheter ge bättre stöd till människor som av olika skäl står utanför arbetslivet. Sådan samverkan sker i Samordningsförbund. De deltagande myndigheterna finansierar tillsammans verksamheten – det kallas finansiell samordning (Finsam).

Norra Västmanlands Samordningsförbund bildades 2005-09-01.
Från och med 2024-01-01 är vi Samordningsförbundet Västmanland.

Samordningsförbundet Västmanland (samordningvastmanland.se)