Kategorier
länsgemensamt

Nätverksträff – det lösningsfokuserade nätverket i Västmanland

Tema för dagen: Det lösningsfokuserade coachande hantverket och metodutveckling.

Välkommen att dela med dig och ta del av andras erfarenheter och tips.
Tid: Onsdagen den 15 november, 9.00-15.30
Plats: Elite Stadshotellet Västerås
Förmiddagsfika och eftermiddagsfika ingår.
Lunch på egen hand.

Formen är Open Space, och innehållet är du med och samskapar.

Oavsett om lösningsfokus är nytt för dig eller om du är en redan erfaren lösningsfokuserad samtalsledare kommer dagen att möjliggöra nytta för dig och dem du möter. Samordningsförbunden i Västmanland är finansiärer vilket innebär att det är kostnadsfritt för dig.
Anmälan senast 24 oktober.

Läs mer och anmäl dig här

Kategorier
länsgemensamt

Dejt – Om Grönkvist

Samordningsförbunden i Västmanland bjuder in till en digital dejt om GrönKvist den 25 september kl 8.30-9.30.

GrönKvist är ett program som hjälper människor att få kontroll över sin ekonomi. Programmet innehåller sju fysiska gruppträffar á 2,5 timme, och är till direkt nytta för individer att få stöd att använda sin egen kraft och kompetens att hantera sin privatekonomi. Utvärderingar visar signifikant minskning av ekonomisk stress och ökad medvetenhet som konsument.
Numera är handledarstöd och deltagarnas material digitaliserat och under hösten 2023 kommer en ny lättläst version att presenteras.

Dejten riktar sig till dig som vill veta mer om GrönKvist och utbildningen till handledare. (Nästa handledarutbildning startar 11 december och sista anmälningsdag är 7 november).

Ingen förhandsanmälan behövs:
Klicka här för att ansluta till mötet

Kontakt: Anna Lena Bäckvall Hallin, tf förbundschef Samordningsförbundet Västerås
Sussan Öster, utbildare VITAL GoodSolutionKategorier
länsgemensamt

Länsgemensamt Samordningsförbund 2024

I Västmanland har de samverkande parterna under en längre tid utrett och diskuterat bildande av ett länssamordningsförbund. Nu är processen i full gång. Här läggs löpande information ut om hur processen fortskrider.

Länssamordnings­förbund 2024 – Samordningsförbunden i Västmanland (samordningvastmanland.se)