Kategorier
länsgemensamt

Länsgemensamt Samordningsförbund 2024

I Västmanland har de samverkande parterna under en längre tid utrett och diskuterat bildande av ett länssamordningsförbund. Nu är processen i full gång. Här läggs löpande information ut om hur processen fortskrider.

Länssamordnings­förbund 2024 – Samordningsförbunden i Västmanland (samordningvastmanland.se)

Kategorier
länsgemensamt

Nätverksträff 27 april

Det lösningsfokuserade nätverket i Västmanland

När och var

27 april kl 8.30-16.00 på Elite Stadshotellet i Västerås

Tema

Det lösningsfokuserade coachande hantverket

Inbjudan och anmälan