Kategorier
nyheter utbildning

Utbildning för personal – Hälsoinformation för utrikesfödda

I projekt ”Hälsoinsatser för nyanlända” som drivs av Region Västmanland i samarbete med Västra Mälardalens Samordningsförbund har man identifierat vikten av att öka kunskapen och kompetensen kring hälsa för grupper av personer som kommit till Sverige från andra länder.
Genom att införa och säkerställa ett hälsoperspektiv får människor bättre förutsättningar för etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Norra Västmanlands Samordningsförbund och Region Västmanland arrangerar därför en digital halvdagsutbildning för medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med utrikesfödda personer och som vill få kunskap och kvalitetssäkrat material om att ge basal hälsoinformation med fokus på levnadsvanor.

Utbildningen vänder sig till personal inom Region Västmanland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna i Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Hallstahammar, Surahammar och Sala samt samarbetspartners.

Tid : 7 oktober kl. 8.30-12.00

Plats:  Digitalt möte via Zoom.

Välkommen!

Kategorier
nyheter

Lösningsfokuserade ledtrådar 14-15 oktober i Västerås

Hur vi bygger lösnings-fokuserade samtal genom dialogorientering.
Föreläsare Haesun Moon

14 oktober 13.30-16.00
Introduktion till lösningsfokuserad coachning, för dig som är helt ny till arbetssättet eller för dig som vill få en hjälpsam nystart. Inga förkunskaper krävs för denna halvdag.

15 oktober 8.30-16.00
För dig som vill djupdyka i hur du i grunden kan omvandla dina samtal genom att mikroanalysera dem och reflektera. Grundläggande kompetens i lösningsfokuserade samtal krävs för denna heldag.

Delta i en av dagarna eller i båda!

Haesun pratar lättförståelig och långsam engelska men när vi samarbetar i rummet kommer vi att prata svenska. Vi kommer både att få höra Haesun föreläsa och själva få spela in korta sekvenser på våra mobiltelefoner och analysera med hjälp av den smarta DialogOrienteringsKvadranten.

Haesun Moon kommer ända från Kanada för att möta oss.
En riktig superchans för alla som är intresserade av lösningsfokuserade samtal!

Kategorier
nyheter utbildning

Utbildning GrönKvisthandledare

Vad är Grönkvist?

Grönkvist-programmet hjälper personer att få kontroll över sin ekonomi och minska den ekonomiska stressen. Programmet består av 7 träffar där deltagarna får stöd att bli mer medveten som konsument och få bättre kontroll på sin privatekonomi.

Certifiering för att leda Grönkvist-grupper

För att leda Grönkvistgrupper och få möjlighet att använda Grönkvist-materialet behöver du en handledarutbildning.

Nästa handledarutbildning
19-20/10 och 16/11

Handledarutbildningen består av 3 heldagar (19-20 oktober samt 16 november) samt en uppföljande 3-timmars träff (tid bestäms senare).

Kategorier
nyheter

Fontänhus – nåt för Västmanland?

Vad är Fontänhus?

Fontänhus är en modell för psykosocial arbetsinriktad rehabilitering för personer som lever med psykisk ohälsa. Här kan människor utveckla sina friska sidor genom arbete och gemenskap. Medlemmarna i Fontänhuset deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla.

Studier visat att Fontänhusens medlemmar upplever mindre stigma, bättre livskvalitet och en större förbättring än deltagare i andra rehabiliteringsprogram. Studier visar också att behovet av sjukhusvård och sociala insatser minskar, och fler hittar vägar till arbete och studier.

Läs mer: Sveriges Fontänhus Riksförbund | Vi skapar mening och bryter isolering (sverigesfontanhus.se)

Vilka förutsättningar finns för Fontänhus i Västmanland?
En förstudie på gång!

I Västmanland, liksom i många andra delar av landet, ser vi tecken på att den psykiska ohälsan ökar.  Det har börjat spira ett intresse för Fontänhusmodellen och de tre Samordningsförbunden i Västmanland låter därför genomföra en förstudie om förutsättningarna för ett eller flera Fontänhus i länet.

Förstudien pågår mars-augusti 2021, och Lena Bergquist på Studieförbundet Vuxenskolan har fått uppdraget. Under våren och sommaren kommer flera mötesplatser arrangeras där intresserade får mer kunskap om modellen och också följa arbetet med förstudien.

Mer information kommer. Håll utkik!