Kategorier
länsgemensamt

Dejt – Råby Vårdcentral och Asylhälsa 15 nov

De tre samordningsförbunden i Västmanland bjuder in till en dejt mellan myndigheter och samverkanspartners i Västmanland. Syftet är att ge möjlighet att träffas och lära känna varandra och varandras uppdrag för att underlätta samverkan kring personer som är i behov av en samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Råby vårdcentral och asylhälsa tar emot asylsökande, personer inom massflyktsdirektivet, gömda och de som saknar tillstånd att vara i landet. De kallar även personer för att genomgå hälsoundersökning, till exempel dem som nyligen fått permanent uppehållstillstånd och ingår i Arbetsförmedlingens introduktionsprogram.

Välkommen att lyssna till Anders Eklund som är chef för Råby vårdcentral och asylhälsa. Han berättar om uppdraget, vilka patienter de möter, hur hälsoläget bland deras patienter ser ut och hur samverkan med övriga myndigheter fungerar.

När                15 november 2022 kl 11.00-12.00

Var                Via länk (Teams) Ingen föranmälan behövs.
Klicka här för att ansluta till mötet

                       

Kategorier
länsgemensamt

Nätverksträff lösningsfokus 21 november

Tema: Lösningsfokuserade samtal när den du möter är i en mycket svår eller stressande situation i sitt liv.

Tid: Måndagen den 21 november 2022 klockan 8.30-16.00

Plats: Elite Stadshotellet Västerås
Förmiddagsfika och eftermiddagsfika ingår. Lunch på egen hand.

Läs mer och anmäl dig: Inbjudan till nätverksträff den 21 november 2022 (samordningvastmanland.se)

Kategorier
länsgemensamt

Konferens Lösningsfokuserade ledtrådar 24-25 oktober

Till dig som jobbar i någon av medlemsorganisationerna i Samordningsförbunden i Västmanland eller hos någon av förbundens samarbetspartner.

Är du intresserad av lösningsfokuserat arbetssätt?

Dag 1: Måndagen den 24 oktober har temat ”Lösningsfokuserat ledarskap i praktiken”.
Till anmälan dag 1: Lösningsfokuserade ledtrådar 2022 – dag 1 TEMA: Ledarskap (simplesignup.se)


Dag 2: Tisdagen den 25 oktober har temat ”Lösningsfokuserat arbetssätt i praktiken – för alla”. Flera korta workshops.
Till anmälan dag 2: Lösningsfokuserade ledtrådar 2022 – dag 2 TEMA: Lösningsfokus i praktiken för alla (simplesignup.se)

Tid och plats: 8.30-16.00 båda dagarna, på Elite Stadshotellet i Västerås. Registrering och morgonkaffe från klockan 8.00. Lunch på egen hand.

Inga förkunskaper i lösningsfokus krävs! Vi utlovar maxat med möjlighet till nätverkande, exempel på erfarenheter från många olika verksamheter och möten med individer, team och grupper. Du kommer att få en mängd tips och tricks som förhoppningsvis kan effektivisera och utveckla dig i ditt dagliga arbete.

Inbjudan, program och anmälan till den 24-25 oktober

Nedan finns länk till Inbjudan och vårt program.
Anmäl dig senast den 5 oktober:

Inbjudan och program till LF-konferensen 24-25 oktober 2022 (pdf 3 MB, ny flik)

Kategorier
Samordningsnytt

Samordningsnytt maj 2022

Nu finns ett nytt nummer av Samordningsnytt utlagt. Du hittar det här:
Samordningsnytt maj 2022 (pdf som öppnas i en ny flik)

Trevlig läsning!

Samordningsnytt är Samordningsförbunden i Västmanlands gemensamma nyhetsbrev.

Kategorier
nyheter

Fontänhus – nåt för Västmanland?

Vad är Fontänhus?

Fontänhus är en modell för psykosocial arbetsinriktad rehabilitering för personer som lever med psykisk ohälsa. Här kan människor utveckla sina friska sidor genom arbete och gemenskap. Medlemmarna i Fontänhuset deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla.

Studier visat att Fontänhusens medlemmar upplever mindre stigma, bättre livskvalitet och en större förbättring än deltagare i andra rehabiliteringsprogram. Studier visar också att behovet av sjukhusvård och sociala insatser minskar, och fler hittar vägar till arbete och studier.

Läs mer: Sveriges Fontänhus Riksförbund | Vi skapar mening och bryter isolering (sverigesfontanhus.se)

Vilka förutsättningar finns för Fontänhus i Västmanland?
En förstudie på gång!

I Västmanland, liksom i många andra delar av landet, ser vi tecken på att den psykiska ohälsan ökar.  Det har börjat spira ett intresse för Fontänhusmodellen och de tre Samordningsförbunden i Västmanland låter därför genomföra en förstudie om förutsättningarna för ett eller flera Fontänhus i länet.

Förstudien pågår mars-augusti 2021, och Lena Bergquist på Studieförbundet Vuxenskolan har fått uppdraget. Under våren och sommaren kommer flera mötesplatser arrangeras där intresserade får mer kunskap om modellen och också följa arbetet med förstudien.