Kategorier
nyheter utbildning

Utbildning GrönKvisthandledare

Vad är Grönkvist?

Grönkvist-programmet hjälper personer att få kontroll över sin ekonomi och minska den ekonomiska stressen. Programmet består av 7 träffar där deltagarna får stöd att bli mer medveten som konsument och få bättre kontroll på sin privatekonomi.

Certifiering för att leda Grönkvist-grupper

För att leda Grönkvistgrupper och få möjlighet att använda Grönkvist-materialet behöver du en handledarutbildning.

Nästa handledarutbildning
19-20/10 och 16/11

Handledarutbildningen består av 3 heldagar (19-20 oktober samt 16 november) samt en uppföljande 3-timmars träff (tid bestäms senare).