Kategorier
utbildning

Personalutbildning – Hälsoinsatser för utrikesfödda

Utbildningen ger kunskap och ett kvalitetssäkrat material, om att ge basal hälsoinformation med fokus på levnadsvanor. Utbildningen varvas med teori och interaktiva övningar och upplägget är tänkt att direkt kunna omsättas i praktisk handling i verksamheterna. Kursdeltagarna ska efter utbildningen kunna ge och säkerställa behovet av basal hälsoinformation.

Målgruppen är berörd personal inom Samordningsförbundets parter (Region Västmanland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna i Västmanland) och samarbetspartners.

Tid och plats: 3 oktober kl8.30-12.00 digitalt via Zoom.
Länk skickas till dem som anmält sig.

Läs mer och anmäl dig senast den 28 september 2023: