Kategorier
utbildning

Personalutbildning – Basal hälsoinformation för utrikesfödda

I projektet ”Hälsoinsatser för nyanlända” har Region Västmanland identifierat vikten av att öka kunskapen och kompetensen kring hälsa för grupper av personer som kommit till Sverige från andra länder. Genom att införa och säkerställa ett hälsoperspektiv får människor bättre förutsättningar för etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Hälsocenter och Samordningsförbunden i Västmanland arrangerar en digital halvdagsutbildning den 11 oktober kl. 8.30-12.00.

Utbildningen är för medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med utrikesfödda personer. Utbildningen ska ge kunskap, och kvalitetssäkrat material, om att ge basal hälsoinformation med fokus på levnadsvanor.

Innehåll: En kunskapsgrund i teman såsom fysisk aktivitet, matvanor, tobak, alkohol, sömn, stress. Utbildningen varvas med teori och interaktiva övningar. Utbildningens upplägg är tänkt att direkt kunna omsättas i praktisk handling i verksamheterna, det vill säga att kursdeltagarna på egen hand ska kunna ge och säkerställa behovet av basal hälsoinformation. Till utbildningen medföljer ett kvalitetssäkrat utbildningsmaterial.

Läs mer och anmäl dig: