Samordningsnytt

Samordningsnytt är Samordningsförbunden i Västmanlands gemensamma nyhetsbrev. Senaste numret av Samordningsnytt publiceras under sidan På gång när det kommer ut.

Via länken nedan till vår länsgemensamma hemsida hittar du både den senaste samt tidigare versioner av nyhetsbrevet:
Nyhetsbrev – Samordningsförbunden i Västmanland

Samordningsnytt nr 2, december 2022 - förstasidan av två sidor.
Samordningsnytt