Kategorier
utbildning

Länsgemensam grundutbildning lönsingsfokuserat arbetssätt febr-april 2023

När och var?

Dag 1:
Tisdagen den 28 februari 

Dag 2:
Onsdagen den 1 mars

Dag 3:
Torsdagen den 23 mars

Dag 4:
Tisdagen den 18 april

Tid: 8.30–16.00 

Utbildningen genomförs digitalt via Zoom. 

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt kommunerna i Västmanland med klienter, patienter, deltagare, personal, organisation eller ledarskap inom arbetslivsinriktad rehabilitering och dess försteg.

Inbjudan och anmälan – senast 28 januari 2023

Inbjudan till länsgemensam grundutbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt februari-april 2023. (samordningvastmanland.se)

Kategorier
utbildning

Länsgemensam utbildning Lösningsfokuserat ledarskap april-juni 2023

När och var?

Dag 1:
Torsdagen den 13 april  

Dag 2:
Fredagen den 14 april

Dag 3:
Måndagen den 15 maj

Dag 4:
Fredagen den 16 juni

Tid: 8.30–16.00 

Utbildningen genomförs digitalt via Zoom. 

För vem?

För ledare med personalansvar inom medlemsorganisationerna i Samordningsförbunden i Västmanland (Af, Fk, Region Västmanland och de tio kommunerna i Västmanland). Antalet deltagare är max 18 personer.

Inbjudan och anmälan:

https://samordningvastmanland.se/wp-content/uploads/2022/12/Inbjudan-Losningsfokuserat-ledarskap-varen-2023.pdf

Sista anmälningsdag 28 februari.

Kategorier
Samordningsnytt

Samordningsnytt december 2022

Nu finns ett nytt nummer av Samordningsnytt utlagt. Du hittar det här:
Samordningsnytt december 2022 (pdf som öppnas i en ny flik)

Trevlig läsning!

Samordningsnytt är Samordningsförbunden i Västmanlands gemensamma nyhetsbrev.

Samordningsnytt nr 2, 2022 - förstasidan av två sidor.
Kategorier
nyheter

Fontänhus – nåt för Västmanland?

Vad är Fontänhus?

Fontänhus är en modell för psykosocial arbetsinriktad rehabilitering för personer som lever med psykisk ohälsa. Här kan människor utveckla sina friska sidor genom arbete och gemenskap. Medlemmarna i Fontänhuset deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla.

Studier visat att Fontänhusens medlemmar upplever mindre stigma, bättre livskvalitet och en större förbättring än deltagare i andra rehabiliteringsprogram. Studier visar också att behovet av sjukhusvård och sociala insatser minskar, och fler hittar vägar till arbete och studier.

Läs mer: Sveriges Fontänhus Riksförbund | Vi skapar mening och bryter isolering (sverigesfontanhus.se)

Vilka förutsättningar finns för Fontänhus i Västmanland?
En förstudie på gång!

I Västmanland, liksom i många andra delar av landet, ser vi tecken på att den psykiska ohälsan ökar.  Det har börjat spira ett intresse för Fontänhusmodellen och de tre Samordningsförbunden i Västmanland låter därför genomföra en förstudie om förutsättningarna för ett eller flera Fontänhus i länet.

Förstudien pågår mars-augusti 2021, och Lena Bergquist på Studieförbundet Vuxenskolan har fått uppdraget. Under våren och sommaren kommer flera mötesplatser arrangeras där intresserade får mer kunskap om modellen och också följa arbetet med förstudien.