Kategorier
länsgemensamt

Nätverksträff – det lösningsfokuserade nätverket i Västmanland

Tema för dagen: Det lösningsfokuserade coachande hantverket och metodutveckling.

Välkommen att dela med dig och ta del av andras erfarenheter och tips.
Tid: Onsdagen den 15 november, 9.00-15.30
Plats: Elite Stadshotellet Västerås
Förmiddagsfika och eftermiddagsfika ingår.
Lunch på egen hand.

Formen är Open Space, och innehållet är du med och samskapar.

Oavsett om lösningsfokus är nytt för dig eller om du är en redan erfaren lösningsfokuserad samtalsledare kommer dagen att möjliggöra nytta för dig och dem du möter. Samordningsförbunden i Västmanland är finansiärer vilket innebär att det är kostnadsfritt för dig.
Anmälan senast 24 oktober.

Läs mer och anmäl dig här

Kategorier
Samordningsnytt

Samordningsnytt juni 2023

Nu finns ett nytt nummer av Samordningsnytt utlagt. Du hittar det här:
Samordningsnytt juni 2023 (pdf som öppnas i en ny flik)

Trevlig läsning!

Samordningsnytt är Samordningsförbunden i Västmanlands gemensamma nyhetsbrev.

Kategorier
utbildning

Utbildning till certifierad GrönKvist-handledare

Om GrönKvist

GrönKvist hjälper människor att få kontroll över sin ekonomi.
Numera är handledarstöd och deltagarnas material digitaliserat och under
hösten 2023 kommer en ny lättläst version att presenteras.
GrönKvist är ett program med 7 fysiska gruppträffar á 2,5 timme. Det är till direkt nytta för individer att få stöd att använda sin egen kraft och kompetens att hantera sin privatekonomi. Utvärderingar visar signifikant minskning av ekonomisk stress och ökad medvetenhet som konsument.

Verksamheter som erbjuder GrönKvist

Verksamheter som hittills erbjudit GrönKvistgrupper är t.ex. kommunala
arbetsmarknadsenheter och socialtjänst, SFI, arbetsmarknadsprojekt,
hälsofrämjande- och rehabiliterande verksamheter, samordningsteam,
gymnasieskola, fackföreningar och studieförbund.

Tider för handledarutbildning

Dag 1-2: 11-12 december 2023 kl 8.30-16.00

Dag 3: 12 januari 2024, kl 8.30-16.00

Dag 4: 26 februari 2024, kl 13.00-16.00 (digitalt handledningstillfälle)

Mer information och anmälan:

Senast anmälningsdatum är den 7 november 2023.

Varmt välkommen

Kategorier
utbildning

Föreläsning om Samsjuklighet – Save the date

Den 24 oktober kl 9-11 kommer Agneta Björk att föreläsa digitalt om Samsjuklighet. Save the date. Inbjudan kommer inom kort!

Kategorier
länsgemensamt

Länsgemensamt Samordningsförbund 2024

I Västmanland har de samverkande parterna under en längre tid utrett och diskuterat bildande av ett länssamordningsförbund. Nu är processen i full gång. Här läggs löpande information ut om hur processen fortskrider.

Länssamordnings­förbund 2024 – Samordningsförbunden i Västmanland (samordningvastmanland.se)

Kategorier
nyheter

Fontänhus – nåt för Västmanland?

Vad är Fontänhus?

Fontänhus är en modell för psykosocial arbetsinriktad rehabilitering för personer som lever med psykisk ohälsa. Här kan människor utveckla sina friska sidor genom arbete och gemenskap. Medlemmarna i Fontänhuset deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla.

Studier visat att Fontänhusens medlemmar upplever mindre stigma, bättre livskvalitet och en större förbättring än deltagare i andra rehabiliteringsprogram. Studier visar också att behovet av sjukhusvård och sociala insatser minskar, och fler hittar vägar till arbete och studier.

Läs mer: Sveriges Fontänhus Riksförbund | Vi skapar mening och bryter isolering (sverigesfontanhus.se)

Vilka förutsättningar finns för Fontänhus i Västmanland?
En förstudie på gång!

I Västmanland, liksom i många andra delar av landet, ser vi tecken på att den psykiska ohälsan ökar.  Det har börjat spira ett intresse för Fontänhusmodellen och de tre Samordningsförbunden i Västmanland låter därför genomföra en förstudie om förutsättningarna för ett eller flera Fontänhus i länet.

Förstudien pågår mars-augusti 2021, och Lena Bergquist på Studieförbundet Vuxenskolan har fått uppdraget. Under våren och sommaren kommer flera mötesplatser arrangeras där intresserade får mer kunskap om modellen och också följa arbetet med förstudien.