Kategorier
Uncategorized

Samordningsnytt maj 2022

Nu finns ett nytt nummer av Samordningsnytt utlagt. Du hittar det här:
Samordningsnytt maj 2022 (pdf som öppnas i en ny flik)

Trevlig läsning!

Samordningsnytt är Samordningsförbunden i Västmanlands gemensamma nyhetsbrev.

Kategorier
utbildning

Personalutbildning – Basal hälsoinformation för utrikesfödda

I projektet ”Hälsoinsatser för nyanlända” har Region Västmanland identifierat vikten av att öka kunskapen och kompetensen kring hälsa för grupper av personer som kommit till Sverige från andra länder. Genom att införa och säkerställa ett hälsoperspektiv får människor bättre förutsättningar för etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Hälsocenter och Samordningsförbunden i Västmanland arrangerar en digital halvdagsutbildning den 11 oktober kl. 8.30-12.00.

Utbildningen är för medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med utrikesfödda personer. Utbildningen ska ge kunskap, och kvalitetssäkrat material, om att ge basal hälsoinformation med fokus på levnadsvanor.

Innehåll: En kunskapsgrund i teman såsom fysisk aktivitet, matvanor, tobak, alkohol, sömn, stress. Utbildningen varvas med teori och interaktiva övningar. Utbildningens upplägg är tänkt att direkt kunna omsättas i praktisk handling i verksamheterna, det vill säga att kursdeltagarna på egen hand ska kunna ge och säkerställa behovet av basal hälsoinformation. Till utbildningen medföljer ett kvalitetssäkrat utbildningsmaterial.

Läs mer och anmäl dig:

Kategorier
utbildning

Handledarutbildning Grönkvist hösten 2022

GrönKvist syftar till att stödja människor till ökad kunskap och kontroll över sin privatekonomi. Det är ett coachande program som på ett lättsamt och seriöst sätt ger möjligheter till egenmakt och ökade kunskaper om hushållsekonomi och om konsumentfrågor.

GrönKvistprogrammet genomförs i grupp under sju veckovisa träffar cirka 2,5 timmar per tillfälle med en utbildad handledare.

Vill du leda Grönkvist-grupper?
Då har du chansen att utbilda dig till handledare. Läs mer:

Handledarutbildningar – GrönKvist (gronkvist.nu)

Kategorier
länsgemensamt

Lösningsfokuserade ledtrådar 24-25 oktober

Till dig som jobbar i någon av medlemsorganisationerna i Samordningsförbunden i Västmanland eller hos någon av förbundens samarbetspartner.

Notera gärna datum för årets konferens ”Lösningsfokuserade ledtrådar”.
Dag 1: Måndagen den 24 oktober har temat ”lösningsfokuserat ledarskap i praktiken”.
Dag 2: Tisdagen den 25 oktober har temat ”lösningsfokuserat arbetssätt i praktiken – för alla”. Många korta workshops.
Klockan 8.30-16.00 båda dagarna, på Elite Stadshotellet i Västerås.

Mer information kommer.

Pdf för utskrift:
Save the dates – Lösningsfokuserade ledtrådar 24-25 oktober 2022 (pdf)

Kategorier
nyheter

Kort info om Insatskatalogen

  • Vilka insatser finns för dina klienter, patienter, deltagare, elever eller kunder?
  • Hur kan Insatskatalogen vara ett stöd i ditt arbete?

4 korta digitala informationsträffar under våren 2022.

Välj ett datum som passar dig!

I Insatskatalogen kan du, enkelt och gratis, söka efter insatser som ger hjälp till personer som behöver stöd från samhällets välfärd. Det kan handla om hälsa, studier, att komma i arbete eller få ett samordnat stöd. Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för privatpersoner som själva vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter.

Här kan du se en kort-kort film om Insatskatalogen: https://youtu.be/EikeVarWUvM 

Varmt välkommen!

Kategorier
nyheter

Samordningsnytt december 2021

Nu finns ett nytt nummer av Samordningsnytt utlagt. Du hittar det här:
Samordningsnytt december 2021 (pdf som öppnas i en ny flik)

Trevlig läsning!

Samordningsnytt är Samordningsförbunden i Västmanlands gemensamma nyhetsbrev.

Samordningsnytt - Samordningsförbunden i Västmanlands gemensamma nyhetsbrev.
Samordningsnytt december 2021
Kategorier
utbildning

Grundutbildning lösningsfokuserat arbetssätt hösten 2022

Då var det dags igen! Ytterligare en grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt.

Lösningsfokuserat förhållnings- och arbetssätt är ett kraftfullt medel för att stärka samverkan. Samordningsförbunden i länet satsar därför på att sprida och tillämpa det lösningsfokuserade arbetssättet som en sammanhållande röd tråd i myndigheternas gemensamma rehabiliterings- och hälsoarbete.

Utbildningen vänder sig till Dig som arbetar med klienter, elever, personal, organisation eller ledarskap inom rehabiliteringsområdet, dess försteg eller i förebyggande verksamhet på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Sala kommun, Hallstahammars kommun, Surahammars kommun, Fagersta kommun, Norbergs kommun och Skinnskattebergs kommun.

Kursen startar 8 september och avslutas i december 2022

Läs mer och anmäl dig:

Varmt välkommen med Din anmälan!
       

Kategorier
nyheter

Fontänhus – nåt för Västmanland?

Vad är Fontänhus?

Fontänhus är en modell för psykosocial arbetsinriktad rehabilitering för personer som lever med psykisk ohälsa. Här kan människor utveckla sina friska sidor genom arbete och gemenskap. Medlemmarna i Fontänhuset deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla.

Studier visat att Fontänhusens medlemmar upplever mindre stigma, bättre livskvalitet och en större förbättring än deltagare i andra rehabiliteringsprogram. Studier visar också att behovet av sjukhusvård och sociala insatser minskar, och fler hittar vägar till arbete och studier.

Läs mer: Sveriges Fontänhus Riksförbund | Vi skapar mening och bryter isolering (sverigesfontanhus.se)

Vilka förutsättningar finns för Fontänhus i Västmanland?
En förstudie på gång!

I Västmanland, liksom i många andra delar av landet, ser vi tecken på att den psykiska ohälsan ökar.  Det har börjat spira ett intresse för Fontänhusmodellen och de tre Samordningsförbunden i Västmanland låter därför genomföra en förstudie om förutsättningarna för ett eller flera Fontänhus i länet.

Förstudien pågår mars-augusti 2021, och Lena Bergquist på Studieförbundet Vuxenskolan har fått uppdraget. Under våren och sommaren kommer flera mötesplatser arrangeras där intresserade får mer kunskap om modellen och också följa arbetet med förstudien.