Kategorier
nyheter

Dejt med en verkSAMhet

Vuxenpsykiatriska mottagningen Fagersta

Norra Västmanlands Samordningsförbund arrangerar korta möten
”Dejt med en verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder.

Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland.

Den 17 januari kl 11.00-12.00 är det dags att träffa Vuxenpsykiatriska mottagningen, Fagersta (digitalt).
Kom och träffa enhetschef Sandra Åhman och rehabkoordinator Maria Munné.

”I presentationen kommer ni få ta del av hur vårat uppdrag ser ut, och hur gränsdragningen ser ut mellan primärvård och specialistpsykiatri. Vi kommer också berätta om vår personalstyrka, vilka metoder och arbetssätt vi har samt om rehabkoordinatorns roll i verksamheten.”

Läs mer:

Välkommen!

Kategorier
utbildning

2 Grundutbildningar lösningsfokuserat arbetssätt

Då var det dags igen! Ytterligare två grundutbildningar i lösningsfokuserat arbetssätt.

Lösningsfokuserat förhållnings- och arbetssätt är ett kraftfullt medel för att stärka samverkan. Samordningsförbunden i länet satsar därför på att sprida och tillämpa det lösningsfokuserade arbetssättet som en sammanhållande röd tråd i myndigheternas gemensamma rehabiliterings- och hälsoarbete.

Utbildningen vänder sig till Dig som arbetar med klienter, elever, personal, organisation eller ledarskap inom rehabiliteringsområdet, dess försteg eller i förebyggande verksamhet på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Sala kommun, Hallstahammars kommun, Surahammars kommun, Fagersta kommun, Norbergs kommun och Skinnskattebergs kommun.

Kurs 1 startar den 16 december 2021 och avslutas i maj 2022.

Kurs 2 startar den 8 september 2022 och avslutas i december 2022.

Läs mer:

Varmt välkommen med Din anmälan!
       

Kategorier
nyheter

Fontänhus – nåt för Västmanland?

Vad är Fontänhus?

Fontänhus är en modell för psykosocial arbetsinriktad rehabilitering för personer som lever med psykisk ohälsa. Här kan människor utveckla sina friska sidor genom arbete och gemenskap. Medlemmarna i Fontänhuset deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla.

Studier visat att Fontänhusens medlemmar upplever mindre stigma, bättre livskvalitet och en större förbättring än deltagare i andra rehabiliteringsprogram. Studier visar också att behovet av sjukhusvård och sociala insatser minskar, och fler hittar vägar till arbete och studier.

Läs mer: Sveriges Fontänhus Riksförbund | Vi skapar mening och bryter isolering (sverigesfontanhus.se)

Vilka förutsättningar finns för Fontänhus i Västmanland?
En förstudie på gång!

I Västmanland, liksom i många andra delar av landet, ser vi tecken på att den psykiska ohälsan ökar.  Det har börjat spira ett intresse för Fontänhusmodellen och de tre Samordningsförbunden i Västmanland låter därför genomföra en förstudie om förutsättningarna för ett eller flera Fontänhus i länet.

Förstudien pågår mars-augusti 2021, och Lena Bergquist på Studieförbundet Vuxenskolan har fått uppdraget. Under våren och sommaren kommer flera mötesplatser arrangeras där intresserade får mer kunskap om modellen och också följa arbetet med förstudien.