Kategorier
nyheter

Release-mingel av digitala GrönKvist 19 maj kl 9.00-11.00

Välkommen att vara med när vi lanserar nya webbplatsen gronkvist.nu!
Du får information om vad som uppdaterats och hur handledare nu kan certifiera sig för att arbeta med det digitala materialet. Vi gör också en spännande tillbakablick i GrönKvists historia med röster från handledare och deltagare i nyligen genomförda GrönKvistgrupper.
GrönKvist är ett program med 7 gruppträffar som hjälper människor att få kontroll över sin ekonomi. Utvärderingar visar signifikant minskning av ekonomisk stress bland deltagarna.

Kategorier
nyheter

Utbildning (digital) Lösningsfokuserat ledarskap – ledare men inte chef

Utbildningen syftar till att hjälpa dig att utveckla ditt ledarskap och samverkan med andra – med ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Utbildningen vänder sig till Dig som har någon form av ledar-/samordnaruppdrag, men utan personalansvar, och som arbetar med klienter, personal, organisation eller ledarskap inom rehabiliteringsområdet, dess försteg eller i förebyggande verksamhet på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, eller i kommunerna Sala , Hallstahammar, Surahammar, Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg.
I mån av plats även för övriga kommuner i Västmanland.

Utbildningen genomförs under 5 halvdagar februari till april och sker digitalt via mötesplattformen Zoom

Sista anmälningsdag 15 januari 2020

Kategorier
nyheter

Nyfiken på verktyg för uppföljning av klientsamtal?


Den 1 februari kl 8:30-12:00 – mer om SRS, GSRS och ORS

Mer om SRS, GSRS och ORS samt digitala verktyg för dessa.
MISA i Västerås berättar om sina erfarenheter från att implementera ORS/SRS digitalt i programmet Openfit. Reflektioner och erfarenheter kring sin användning och dokumentation.
Norra Västmanlands Samordningsförbund och Samordningsteamen i norra länet berättar om sina erfarenheter av att använda det digitala verktyget FIT Outcomes för uppföljning av samtal via ORS, SRS och GSRS.