Styrelse

Samordningsförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse som förbundets medlemmer har utsett. Styrelsens arbete regleras i förbundsförordningen. Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Här ingår politiskt valda representanter från vardera medlem förutom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vilka företräds av chefstjänstepersoner.

I styrelsen ingår följande representanter:

Ordinarie

 • Lena Eldståhl, Fagersta Kommun (Ordförande)
 • Helena Norrby, Region Västmanland (Vice ordförande)
 • Marianne Ångström, Norbergs Kommun
 • Roger Ingvarsson, Skinnskattebergs Kommun
 • Maria Borg, Försäkringskassan
 • Elisabet Pettersson, Sala kommun
 • Inge Larsson, Surahammars kommun
 • Ingvor Regnemer, Hallstahammars kommun
 • Oskar Söderberg, Arbetsförmedlingen

Ersättare

 • Kristina Hellman, Fagersta Kommun
 • Hans-Eric Johansson, Region Västmanland
 • Karin Hurtig, Norbergs Kommun
 • Elisabeth Åberg, Skinnskattebergs Kommun
 • Darin Isaksson, Försäkringskassan
 • Camilla Runerås, Sala kommun
 • Kent Pettersson, Surahammars kommun
 • Anders Johannesson, Hallstahammars kommun
 • Britt-Marie Enholm Gahnström, Arbetsförmedlingen