Styrelse

Samordningsförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse som förbundets medlemmer har utsett. Styrelsens arbete regleras i förbundsförordningen. Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Här ingår politiskt valda representanter från vardera medlem förutom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vilka företräds av chefstjänstepersoner.

I styrelsen ingår följande representanter:

Ordinarie

 • Elisabet Pettersson, Sala kommun (ordförande)
 • Anders Johannesson, Region Västmanland (vice ordförande)
 • Lena Eldståhl, Fagersta Kommun
 • Marianne Ångström, Norbergs Kommun
 • Roger Ingvarsson, Skinnskattebergs Kommun
 • Åsa Brodd, Försäkringskassan
 • Inge Larsson, Surahammars kommun
 • Jenny Hödefors, Hallstahammars kommun
 • Oskar Söderberg, Arbetsförmedlingen

Ersättare

 • Kristina Hellman, Fagersta Kommun
 • Karin Andersson, Region Västmanland
 • Karin Hurtig, Norbergs Kommun
 • Elisabeth Åberg, Skinnskattebergs Kommun
 • Lena Kruse, Försäkringskassan
 • Eva Bergling, Sala kommun
 • Vakant, Surahammars kommun
 • Rolf Korsbäck, Hallstahammars kommun
 • Britt-Mari Enholm Gahnström, Arbetsförmedlingen