Kansli

Samordningsförbundet har ett kansli där förbundschefen planerar och stödjer verksamheten, utarbetar förslag till styrelsebeslut samt verkställer de beslut som förbundsstyrelsen fattar.

Förbundschefens ansvar och uppgifter regleras i en befattningsbeskrivning som du kan ta del av här:
Befattningsbeskrivning: Förbundschef för Norra Västmanlands Samordningsförbund

Ann Rilegård, förbundschef