Kalender 2023

Kalendariet kan komma att kompletteras med ytterligare mötestider.
Asterisk (*) markerar vilka möten som hela förbundsstyrelsen kallas till.

MöteDatumTid Plats
Styrelsemöte – konstituerande10 januari10.00-12.00Lindgården, Kyrkvägen 7 Fagersta
Styrelseutbildning modul 1*2 februari09.30-15.00Lindgården, Kyrkvägen 7 Fagersta
Utvecklingsråd1 mars10.00-12.00Digitalt
Ordförandeberedning7 mars (OBS NYTT DATUM)13.00-15.00Kansliet von Rosens väg 1 Fagersta
Styrelsemöte*22 mars09.00-12.00Lindgården, Kyrkvägen 7 i Fagersta
Styrelseutbildning modul 2*31 mars 09.30-15.00Kungsörstorp, Kungsör
Lokalt medlemssamråd*28 april09.30-11.30Digitalt
Utvecklingsråd11 maj10.00-12.00Digitalt
Ordförandeberedning16 maj13.00-15.00 Kansliet von Rosens väg 1 i Fagersta
Styrelsemöte*25 maj09.00-12.00Lindgården, Kyrkvägen 7 i Fagersta
Styrelseutbildning modul 3*1 juni09.30-15.00Västerås – lokal meddelas senare
Utvecklingsråd23 augusti09.00-11.00Digitalt
Ordförandeberedning25 augusti08.00-09.30Lindgården, Kyrkvägen 7 Fagersta
Styrelseutbildning modul 4*25 augustiHeldagLindgården, Kyrkvägen 7 Fagersta
Styrelsemöte*26 september 09.00-11.30Digitalt
Styrelseutbildning – uppsamlingsheat*26 oktober09.30-15.00Digitalt
Utvecklingsråd1 november10.00-12.00Digitalt
Ordförandeberedning9 november 10.00-12.00 Kansliet von Rosens väg 1 i Fagersta
Styrelsemöte*30 november 10.00-12.00 Lindgården, Kyrkvägen 7 Fagersta