Kategorier
nyheter

Nyfiken på verktyg för uppföljning av klientsamtal?

Den 15 januari kl 8:30-12:00 – Grunderna om SRS, GSRS och ORS

Grunderna i verktygen SRS (Session Rating Scale), GSRS ( Group Session Rating Scale ) och ORS (Outcome Rating Scale). För dig som ännu inte provat eller för dig som friska upp din kompetens.
Vi introducerar verktygen och hur du på ett pedagogiskt lättsamt sätt och med ett coachande lösningsfokuserat bemötande kan introducera och använda dem i enskilda samtal och i grupper.

Den 1 februari kl 8:30-12:00 – mer om SRS, GSRS och ORS

Mer om SRS, GSRS och ORS samt digitala verktyg för dessa.
MISA i Västerås berättar om sina erfarenheter från att implementera ORS/SRS digitalt i programmet Openfit. Reflektioner och erfarenheter kring sin användning och dokumentation.
Norra Västmanlands Samordningsförbund och Samordningsteamen i norra länet berättar om sina erfarenheter av att använda det digitala verktyget FIT Outcomes för uppföljning av samtal via ORS, SRS och GSRS.