Utvecklingsråd

Som stöd i sitt arbete har förbundschefen ett Utvecklingsråd (parternas chefsgrupp) där det ingår minst en tjänsteperson med beslutsmandat från respektive part. Utvecklingsrådet finns inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar i förhållande till förbundsstyrelsen, utan är ett stöd till förbundschefen vid förankring och förberedelser av förslag till förbundsstyrelsen.

Utvecklingsrådet har följande inriktning av arbetet

 • Identifierar behov av samverkansinsatser
 • För information mellan samordningsförbundet och den egna organisationen
 • Bidrar till att utveckla förutsättningar för rehabiliteringssamverkan
 • Stödjer förbundschefen att utreda och bedöma projektförslag, inför eller efter inkommen ansökan, som underlag för beslut i förbundsstyrelsen.

I Utvecklingsrådet ingår följande representanter:

 • Madeleine Åkerlind, processledare, Region Västmanland
 • Vakant, Psykiatrin, Region Västmanland
 • Riitta Högberg, samverkansansvarig, Försäkringskassan
 • Britt-Mari Enholm Gahnström, sektionschef Arbetsförmedlingen
 • Henrik Nyström, enhetschef Socialförvaltningen, Fagersta Kommun
 • Xhemajl Haradinaj, enhetschef, Skinnskattebergs Kommun
 • Hanna Stålarv, enhetschef Jobbcentrum, Hallstahammars kommun
 • Anette Häggqvist, biträdande chef Arbetsmarknadsenheten, Sala kommun
 • Bengt Eriksson, chef Arbetscenter, Surahammars kommun
 • Helen Rosenson, enhetschef integration- och arbetsmarknad, Norbergs kommun