Kategorier
nyheter

Lösningsfokuserade ledtrådar 14-15 oktober i Västerås

Hur vi bygger lösnings-fokuserade samtal genom dialogorientering.
Föreläsare Haesun Moon

14 oktober 13.30-16.00
Introduktion till lösningsfokuserad coachning, för dig som är helt ny till arbetssättet eller för dig som vill få en hjälpsam nystart. Inga förkunskaper krävs för denna halvdag.

15 oktober 8.30-16.00
För dig som vill djupdyka i hur du i grunden kan omvandla dina samtal genom att mikroanalysera dem och reflektera. Grundläggande kompetens i lösningsfokuserade samtal krävs för denna heldag.

Delta i en av dagarna eller i båda!

Haesun pratar lättförståelig och långsam engelska men när vi samarbetar i rummet kommer vi att prata svenska. Vi kommer både att få höra Haesun föreläsa och själva få spela in korta sekvenser på våra mobiltelefoner och analysera med hjälp av den smarta DialogOrienteringsKvadranten.

Haesun Moon kommer ända från Kanada för att möta oss.
En riktig superchans för alla som är intresserade av lösningsfokuserade samtal!