Kategorier
nyheter

Kort info om Insatskatalogen

  • Vilka insatser finns för dina klienter, patienter, deltagare, elever eller kunder?
  • Hur kan Insatskatalogen vara ett stöd i ditt arbete?

4 korta digitala informationsträffar under våren 2022.

Välj ett datum som passar dig!

I Insatskatalogen kan du, enkelt och gratis, söka efter insatser som ger hjälp till personer som behöver stöd från samhällets välfärd. Det kan handla om hälsa, studier, att komma i arbete eller få ett samordnat stöd. Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för privatpersoner som själva vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter.

Här kan du se en kort-kort film om Insatskatalogen: https://youtu.be/EikeVarWUvM 

Varmt välkommen!