Insatskatalogen

Insatskatalogen är ett digitalt sökinstrument som underlättar sökandet efter insatser för dem som behöver stöd mot egenförsörjning, inkludering i samhället samt ökad livskvalitet.

Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för allmänheten och kan även användas av privatpersoner själva som vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter.

Samordningsförbunden i Västmanland finansierar katalogen och det är därför kostnadsfritt att använda den.

Du hittar den här:
Insatskatalogen

Insatskatalogen

Insatskatalogen – Samordningsförbunden i Västmanland (samordningvastmanland.se)