Insatskatalogen

I Insatskatalogen kan du söka efter och hitta insatser som ger hjälp till personer som behöver stöd mot egen försörjning och ökad livskvalitet.

Insatser kan vara olika aktiviteter som syftar till god hälsa, utbildning eller att hitta arbete.

Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för allmänheten och kan användas av privatpersoner själva som vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter.

Samordningsförbunden i Västmanland finansierar katalogen och det är därför kostnadsfritt att använda den.

Du hittar den här:
Insatskatalogen

Insatskatalogen

Insatskatalogen – Samordningsförbunden i Västmanland (samordningvastmanland.se)