Dejt med en verkSAMhet

Norra Västmanlands Samordningsförbund bjuder in till dejter mellan myndigheterna i norra länet. Inbjudna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland, Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun och Surahammars kommun, samt övriga som är inblandade i det dejten handlar om.

Syftet med dejten är att personal och chefer i de olika myndigheterna ska ha möjlighet att träffas och lära känna varandra och varandras uppdrag. Den myndighet som har värdskapet, berättar i cirka 30-45 minuter om sin verksamhet, sitt uppdrag och/eller arbetssätt. Därefter finns möjlighet att ställa frågor. De flesta dejter är digitala.
Presentationer från dejterna hittar du i Dokumentbank.

Vill din arbetsplats bli dejtad eller önskar du dejta någon verksamhet? Kontakta förbundschefen så bokar vi!

Kontakt

Ann Rilegård, förbundschef