Kategorier
länsgemensamt

Dejt – Råby Vårdcentral och Asylhälsa 15 nov

De tre samordningsförbunden i Västmanland bjuder in till en dejt mellan myndigheter och samverkanspartners i Västmanland. Syftet är att ge möjlighet att träffas och lära känna varandra och varandras uppdrag för att underlätta samverkan kring personer som är i behov av en samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Råby vårdcentral och asylhälsa tar emot asylsökande, personer inom massflyktsdirektivet, gömda och de som saknar tillstånd att vara i landet. De kallar även personer för att genomgå hälsoundersökning, till exempel dem som nyligen fått permanent uppehållstillstånd och ingår i Arbetsförmedlingens introduktionsprogram.

Välkommen att lyssna till Anders Eklund som är chef för Råby vårdcentral och asylhälsa. Han berättar om uppdraget, vilka patienter de möter, hur hälsoläget bland deras patienter ser ut och hur samverkan med övriga myndigheter fungerar.

När                15 november 2022 kl 11.00-12.00

Var                Via länk (Teams) Ingen föranmälan behövs.
Klicka här för att ansluta till mötet