Kategorier
länsgemensamt

Dejt – Om Grönkvist

Samordningsförbunden i Västmanland bjuder in till en digital dejt om GrönKvist den 25 september kl 8.30-9.30.

GrönKvist är ett program som hjälper människor att få kontroll över sin ekonomi. Programmet innehåller sju fysiska gruppträffar á 2,5 timme, och är till direkt nytta för individer att få stöd att använda sin egen kraft och kompetens att hantera sin privatekonomi. Utvärderingar visar signifikant minskning av ekonomisk stress och ökad medvetenhet som konsument.
Numera är handledarstöd och deltagarnas material digitaliserat och under hösten 2023 kommer en ny lättläst version att presenteras.

Dejten riktar sig till dig som vill veta mer om GrönKvist och utbildningen till handledare. (Nästa handledarutbildning startar 11 december och sista anmälningsdag är 7 november).

Ingen förhandsanmälan behövs:
Klicka här för att ansluta till mötet

Kontakt: Anna Lena Bäckvall Hallin, tf förbundschef Samordningsförbundet Västerås
Sussan Öster, utbildare VITAL GoodSolution