Kategorier
nyheter

Dejt med en verkSAMhet Hälsocenter 2/9

Samordningsförbunden i Västmanland arrangerar korta möten –
Dejt med en verkSAMhet – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. 

Dejten vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom rehabiliteringsområdet eller i förebyggande verksamhet hos  Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland eller kommunerna i Västmanland.

Tid:               2 september kl 08.30-09.30
Plats:            via Teams                                    

Hälsocenter ger stöd och vägledning till personer som vill förändra sina levnadsvanor inom fysisk aktivitet, matvanor, stresshantering, sömn, tobak eller alkohol. På Hälsocenter ges individuella coachande samtal och gruppaktiviteter. Hälsocenter finns i hela länet och deltagandet är kostnadsfritt.

Kom och träffa Robert Broström och Kicki Pettersson som berättar mer om möjligheterna via Hälsocenter!