Kategorier
utbildning

Personalutbildning – Basal hälsoinformation för utrikesfödda

I projektet ”Hälsoinsatser för nyanlända” har Region Västmanland identifierat vikten av att öka kunskapen och kompetensen kring hälsa för grupper av personer som kommit till Sverige från andra länder. Genom att införa och säkerställa ett hälsoperspektiv får människor bättre förutsättningar för etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Hälsocenter och Samordningsförbunden i Västmanland arrangerar en digital halvdagsutbildning den 11 oktober kl. 8.30-12.00.

Utbildningen är för medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med utrikesfödda personer. Utbildningen ska ge kunskap, och kvalitetssäkrat material, om att ge basal hälsoinformation med fokus på levnadsvanor.

Innehåll: En kunskapsgrund i teman såsom fysisk aktivitet, matvanor, tobak, alkohol, sömn, stress. Utbildningen varvas med teori och interaktiva övningar. Utbildningens upplägg är tänkt att direkt kunna omsättas i praktisk handling i verksamheterna, det vill säga att kursdeltagarna på egen hand ska kunna ge och säkerställa behovet av basal hälsoinformation. Till utbildningen medföljer ett kvalitetssäkrat utbildningsmaterial.

Läs mer och anmäl dig:

Kategorier
utbildning

Handledarutbildning Grönkvist hösten 2022

GrönKvist syftar till att stödja människor till ökad kunskap och kontroll över sin privatekonomi. Det är ett coachande program som på ett lättsamt och seriöst sätt ger möjligheter till egenmakt och ökade kunskaper om hushållsekonomi och om konsumentfrågor.

GrönKvistprogrammet genomförs i grupp under sju veckovisa träffar cirka 2,5 timmar per tillfälle med en utbildad handledare.

Vill du leda Grönkvist-grupper?
Då har du chansen att utbilda dig till handledare. Läs mer:

Handledarutbildningar – GrönKvist (gronkvist.nu)

Kategorier
utbildning

Grundutbildning lösningsfokuserat arbetssätt hösten 2022

Då var det dags igen! Ytterligare en grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt.

Lösningsfokuserat förhållnings- och arbetssätt är ett kraftfullt medel för att stärka samverkan. Samordningsförbunden i länet satsar därför på att sprida och tillämpa det lösningsfokuserade arbetssättet som en sammanhållande röd tråd i myndigheternas gemensamma rehabiliterings- och hälsoarbete.

Utbildningen vänder sig till Dig som arbetar med klienter, elever, personal, organisation eller ledarskap inom rehabiliteringsområdet, dess försteg eller i förebyggande verksamhet på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Sala kommun, Hallstahammars kommun, Surahammars kommun, Fagersta kommun, Norbergs kommun och Skinnskattebergs kommun.

Kursen startar 8 september och avslutas i december 2022

Läs mer och anmäl dig:

Varmt välkommen med Din anmälan!