Kategorier
nyheter utbildning

Utbildning för personal – Hälsoinformation för utrikesfödda

I projekt ”Hälsoinsatser för nyanlända” som drivs av Region Västmanland i samarbete med Västra Mälardalens Samordningsförbund har man identifierat vikten av att öka kunskapen och kompetensen kring hälsa för grupper av personer som kommit till Sverige från andra länder.
Genom att införa och säkerställa ett hälsoperspektiv får människor bättre förutsättningar för etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Norra Västmanlands Samordningsförbund och Region Västmanland arrangerar därför en digital halvdagsutbildning för medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med utrikesfödda personer och som vill få kunskap och kvalitetssäkrat material om att ge basal hälsoinformation med fokus på levnadsvanor.

Utbildningen vänder sig till personal inom Region Västmanland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna i Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Hallstahammar, Surahammar och Sala samt samarbetspartners.

Tid : 7 oktober kl. 8.30-12.00

Plats:  Digitalt möte via Zoom.

Välkommen!

Kategorier
nyheter utbildning

Utbildning GrönKvisthandledare

Vad är Grönkvist?

Grönkvist-programmet hjälper personer att få kontroll över sin ekonomi och minska den ekonomiska stressen. Programmet består av 7 träffar där deltagarna får stöd att bli mer medveten som konsument och få bättre kontroll på sin privatekonomi.

Certifiering för att leda Grönkvist-grupper

För att leda Grönkvistgrupper och få möjlighet att använda Grönkvist-materialet behöver du en handledarutbildning.

Nästa handledarutbildning
19-20/10 och 16/11

Handledarutbildningen består av 3 heldagar (19-20 oktober samt 16 november) samt en uppföljande 3-timmars träff (tid bestäms senare).