Kategorier
utbildning

Utbildning till certifierad GrönKvist-handledare

Om GrönKvist

GrönKvist hjälper människor att få kontroll över sin ekonomi.
Numera är handledarstöd och deltagarnas material digitaliserat och under
hösten 2023 kommer en ny lättläst version att presenteras.
GrönKvist är ett program med 7 fysiska gruppträffar á 2,5 timme. Det är till direkt nytta för individer att få stöd att använda sin egen kraft och kompetens att hantera sin privatekonomi. Utvärderingar visar signifikant minskning av ekonomisk stress och ökad medvetenhet som konsument.

Verksamheter som erbjuder GrönKvist

Verksamheter som hittills erbjudit GrönKvistgrupper är t.ex. kommunala
arbetsmarknadsenheter och socialtjänst, SFI, arbetsmarknadsprojekt,
hälsofrämjande- och rehabiliterande verksamheter, samordningsteam,
gymnasieskola, fackföreningar och studieförbund.

Tider för handledarutbildning

Dag 1-2: 11-12 december 2023 kl 8.30-16.00

Dag 3: 12 januari 2024, kl 8.30-16.00

Dag 4: 26 februari 2024, kl 13.00-16.00 (digitalt handledningstillfälle)

Mer information och anmälan:

Senast anmälningsdatum är den 7 november 2023.

Varmt välkommen

Kategorier
utbildning

Föreläsning om Samsjuklighet – Save the date

Den 24 oktober kl 9-11 kommer Agneta Björk att föreläsa digitalt om Samsjuklighet. Save the date. Inbjudan kommer inom kort!